El Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha atès durant el primer quatrimestre de l’any 2015 a 134 persones noves que han estat donades d’alta al servei per primera vegada, i s’han realitzat 257 accions amb les persones, entre les quals trobem entrevistes personalitzades, seguiments i/o sessions informatives grupals.

El Servei Connectem ha gestionat per les empreses del territori diverses ofertes de treball, concretament 68 llocs de treball, molts dels quals han estat coberts amb persones del Servei. En breu, al finalitzar el primer semestre, es farà difusió de noves dades del Servei, entre elles les dades d’inserció.