L’objectiu de l’àrea empresa és estimular el teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral. Es busca la potenciació d’un teixit empresarial diversificat capaç de dinamitzar els recursos endògens del territori.

L’estimulació del teixit empresarial es potencia a través de:

  • Suport a les empreses existents
  • Impuls a la col·laboració interempresarial
  • Emprenedoria
  • Interemprenedoria
  • Captació de noves empreses

Aquests objectius han d’anar necessàriament acompanyat de projectes de millora de les infrastructures (fibra òptica, polígons, sòl industrial), la formació dels equips gerencials i els treballadors.

La millora de la competitivitat de les empreses existents requereix la identificació dels principals problemes que comprometen la competitivitat i la cerca conjunta de solucions. Aquesta tasca es porta a terme a través del projecte anomenat “catàleg se serveis“.

Per tal d’assolir els objectius marcats es van dissenyar 3 programes en el pla d’acció.

2.1 Programa per a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial.

Objectiu: Promoure la diversificació i diferenciació de les activitats industrials amb presencia al municipi.
Projecte 2.1.1 Desenvolupament i suport als sectors estratègics

2.2 Programa per a la dinamització dels polígons industrials del territori.

Objectiu: Promoure l’atracció de noves activitats i el dinamisme de les actuals en els polígons industrials del territori.
Projecte 2.2.1 Previsió estratègica de sòl industrial i millora de les infraestructures
Projecte 2.2.2 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat als polígons industrials
Projecte 2.2.3 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons

2.3 Programa de suport a la cooperació interempresarial i al desenvolupament empresarial.

Objectiu: Desenvolupar projectes de dinamització econòmica que contemplin la cooperació entre empreses i el desenvolupament de les empreses existents.
Projecte 2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
Projecte 2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
Projecte 2.3.3 Foment de la innovació, l’emprenedoria, la cooperació interempresarial i la intraemprenedoria.

De manera molt resumida, els tres projectes principals que s’aborden per al període 2015-2016 són:

  • Redacció del catèleg de serveis
  • Millora de polígons
  • Suport a la col.laboració interempresarial