Amb l’objectiu de millorar les infrastructures dels polígons de l’eix Solsona-Cardona, es porta a terme un pla de millora i es programen actuacions de conservació.

En relació a la millora d’infraestructures:

  • Analitzar l’estat actual de les infrastructures de

a) telecomunicacions
b) gestió de residus
c) infrastructures de serveis
d) millora de la senyalització

  • Elaborar d’un pla de millora
  • Implementar els canvis previstos

Als darrers mesos s’ha treballat intensament en arribar a acords amb empreses per portar la fibra òptica per tal de millorar la connectivitat de les empreses.