Què és el projecte catàleg de serveis?

És un projecte desenvolupat per l’àrea d’empresa de l’Agència de Desenvolupament local de Solsona i Cardona (Projecte 2.3.2)

A qui va dirigit?

A empreses del territori que vulguin millorar la seva competitivitat. En una primera fase s’han seleccionat aquelles empreses que hem identificat amb un major potencial de creixement.

Quin objectiu té aquest projectes?

Oferir solucions a les necessitats conjuntament identificades amb les empreses en l’àmbit del creixement i la millora de la competitivitat empresarial.

En que consisteix?

  • Identificació de les necessitats de les empreses a través de la prospecció empresarial.
  • Disseny i oferta de serveis relacionats amb les necessitats identificades per a la millora de la competitivitat empresarial i el creixement.

Quins serveis oferim?

catàleg de serveis 2016 v2

 

per veure la imatge ampliada: ext1_B1

Com es fa la prospecció empresarial?

A través de la visita a les empreses i el diàleg amb els empresaris.
Com a eina de diagnosi es fa servir el marc conceptual “canvas” que permet tenir una visió estratègica del negoci i de la proposta de valor de l’empresa així com de les relacions tant amb proveïdors com amb clients. A partir d’aquest model conceptual s’identifiquen àrees concretes de millora i solucions específiques.

Les reunions amb les empreses es fan o bé individualmente o bé, quan es considera més escaient, en grup a través d’un taller. La realització d’un taller permet l’intercanvi de punts de vista entre empresaris i l’obtenció de idees consensuades o per el contrari la constatació de pluralitat de punts de vista.

Àrees i eines de millora

Àrees i eines de millora

Com es tracta la informació de cada empresa?

La informació específica sobre la diagnosi empresarial serà tractada confidencialment, només es faran públiques dades agregades sectorials o estadístiques.

Com rebre més informació?

xavier.font@adlsolcar.cat  / info@adlsolcar.cat
938692287/ 973481009