Les competències professionals, són totes aquelles habilitats i aptituds que tenen les persones i que les  ajuden a desenvolupar una feina de forma exitosa.

Hi ha moltes definicions de competències i maneres de classificar-les. El model ISFOL n’identifica 3*

  • Competències de base (permeten l’accés a una formació com idiomes, TICs, etc)
  • Competències tècniques (adquirides amb formació específica de cada professió)
  • Competències transversals (habilitats i actituds positives per diverses professions com ara responsabilitat, treball en equip, empatia, assertivitat)

Les competències de base són aquelles que permeten l’accés a una formació o a una feina, són els coneixements bàsics que permeten poder accedir a una feina. Alguns exemples d’aquestes competències són: el coneixement i domini de la llengua materna, el coneixement d’una llengua estrangera, competències bàsiques matemàtiques, competències bàsiques en l’ús de les TIC o tècniques per a la recerca de feina.

Les competències tècniques fan referència a les competències adquirides després d’haver realitzat una formació específica. Per exemple, una persona que s’hagi format en cuina, hauria d’haver adquirit unes competències tècniques sobre l’ús dels ganivets, les tècniques de cocció dels aliments o l’organització d’una cuina. Aquestes competències són diferents per a cada professió i normalment s’adquireixen realitzant una formació específica.

Les competències transversals són totes aquelles habilitats i aptituds que fan que un treballador desenvolupi de forma eficaç la seva tasca. Les competències transversals serveixen per desenvolupar qualsevol professió i s’adquireixen a través de diferents contextos (laborals o no). Algunes competències transversals són: treball en equip, responsabilitat, iniciativa, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre, etc.

Per a l’exercici eficaç d’una professió, cal  posar en joc els tres tipus de competències.

Sovint, quan des de l’Agència de Desenvolupament Local parlem amb les empreses, ens mencionen com d’important és l’actitud dels candidats a l’hora de fer la selecció.  L’actitud laboral està fortament marcada per les competències transversals, i aquestes poden ser educades i desenvolupades. Per aquest motiu enguany hem organitzat una formació (ja conclosa) a Cardona per desenvolupar competències transversals i ara n’organitzem una altra a Solsona.  Ambdues han estat finançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a través del programa treball als barris.

* Basat en: http://www.educaweb.cat/continguts/laborals/noves-professions/les-competencies-professionals/