Aquest vespre (14 d’octubre) tindrà lloc la segona reunió del grup de seguiment del pla estratègic de Cardona.

En aquesta reunió l’Agència donarà comptes de les tasques fetes en 2 projectes concrets:

  1. Projecte de creació del servei local d’ocupació (SERVEI CONNECTEM)
  2. Projecte per a la gestió de talent i la transferència del coneixement entre empreses i persones.

Aquests dos projectes, que provenen del pla estratègic de Cardona, estan integrats en el pla d’acció de l’agència.